آقایان محمدحسین رضا نسب و امیر حسین احمدی کاراته کاران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان که در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور سبک کیو کوشین در استان یزد شرکت کرده بودند صاحب عنوان شدند. آقای امیر علی احمدی در رده سنی -۵۵ کیلوگرم مقام اول و آقای محمدحسین رضا نسب در رده سنی نوجوانان و در وزن […]

آقایان محمدحسین رضا نسب و امیر حسین احمدی کاراته کاران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان که در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور سبک کیو کوشین در استان یزد شرکت کرده بودند صاحب عنوان شدند. آقای امیر علی احمدی در رده سنی -۵۵ کیلوگرم مقام اول و آقای محمدحسین رضا نسب در رده سنی نوجوانان و در وزن -۵۰ کیلوگرم مقام سوم کشوری را از آن خود کردند. ضمن تبریک به جامعه ورزش شهرستان از زحمات بی شائبه و فراوان مربی و خانواده این ورزشکاران تقدیر می گردد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان