خانه ورزش روستایی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور امام جمعه بخش حاج آقای جعفری و بخشدار طغرالجرد آقای فتاحی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آقای منصور جعفری نژاد و دیگر مسئولین بخش افتتاح گردید. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان […]

خانه ورزش روستایی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور امام جمعه بخش حاج آقای جعفری و بخشدار طغرالجرد آقای فتاحی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آقای منصور جعفری نژاد و دیگر مسئولین بخش افتتاح گردید.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان