افتتاحیه اولین جشنواره ورزش و نشاط خانوادگی در شهرستان کوهبنان همراه با برنامه های متنوع و شاد در ۱۲ ایستگاه ، در راستای طرح ملی فجر تا نوروز با استقبال بسیار خوب ورزشکاران و خانواده ها برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

افتتاحیه اولین جشنواره ورزش و نشاط خانوادگی در شهرستان کوهبنان همراه با برنامه های متنوع و شاد در ۱۲ ایستگاه ، در راستای طرح ملی فجر تا نوروز با استقبال بسیار خوب ورزشکاران و خانواده ها برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان