?اعضای کمیته هیات فوتبال شهرستان کوهبنان معرفی شدند ?طی احکامی جداگانه از سوی هادی میرزاخانی سرپرست هیات فوتبال کوهبنان ؛ آقایان محسن قاسمی بعنوان دبیرهیئت، رحیم سیف الدینی کمیته انضباطی، مهران کارگر کمیته آموزش، منصور جعفری نژاد کمیته جوانان و استعدادیابی، ناصراکبری کمیته مسابقات، محمودحسین زاده کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ،سید رضاپورابراهیمی امورمالی،علیرضا سیف […]

?اعضای کمیته هیات فوتبال شهرستان کوهبنان معرفی شدند

?طی احکامی جداگانه از سوی هادی میرزاخانی سرپرست هیات فوتبال کوهبنان ؛
آقایان محسن قاسمی بعنوان دبیرهیئت، رحیم سیف الدینی کمیته انضباطی، مهران کارگر کمیته آموزش،
منصور جعفری نژاد کمیته جوانان و استعدادیابی،
ناصراکبری کمیته مسابقات،
محمودحسین زاده کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی
،سید رضاپورابراهیمی امورمالی،علیرضا سیف الهی کمیته داوران و روابط عمومی،
خانم پورمیرزایی بعنوان نائب رئیس بانوان،
خانم آدیش دبیرخانه وبایگانی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان معرفی گردیدند.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان