احمد فخارزاده مربی تیم کیک بوکسورکاران شهرستان گفت ۱۲ ورزشکار برای مسابقات کمربند طلای استان به شهر کرمان اعزام شدند. محمدامین دانشوری نسب به عنوان سرپرست ، کیک بوکسورکاران را همراهی می کند. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

احمد فخارزاده مربی تیم کیک بوکسورکاران شهرستان گفت ۱۲ ورزشکار برای مسابقات کمربند طلای استان به شهر کرمان اعزام شدند.

محمدامین دانشوری نسب به عنوان سرپرست ، کیک بوکسورکاران را همراهی می کند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان