اعزام کونگ فو کاران دختر شهرستان کوهبنان به مسابقات جام هفته وحدت به میزبانی شهرستان زرند تیم کونگ فو دختران شهرستان کوهبنان به مسابقات جام هفته وحدت در شهرستان زرند اعزام شد و مدال های زیر حاصل تلاش ورزشکاران کوهبنانی بود ?زهرا محمدی مدال طلا ?وجیهه ایزدی مدال طلا ?حدیث جعفری نژاد مدال طلا ?سمانه […]

اعزام کونگ فو کاران دختر شهرستان کوهبنان به مسابقات جام هفته وحدت به میزبانی شهرستان زرند
تیم کونگ فو دختران شهرستان کوهبنان به مسابقات جام هفته وحدت در شهرستان زرند اعزام شد و مدال های زیر حاصل تلاش ورزشکاران کوهبنانی بود

?زهرا محمدی مدال طلا
?وجیهه ایزدی مدال طلا
?حدیث جعفری نژاد مدال طلا
?سمانه ایزدی مدال نقره
?زهرا صادقی مدال نقره
?مکرمه ایزدی مدال برنز
?رضوان معصومی مدال بزنز
?پریسا شمس الدینی مدال برنز