بااستعانت از خداوند متعال دومین المپیاد کرمانیان در حال برگزاری می باشد لذا ورزشکاران تیمهای مختلف ورزشی این شهرستان نیز در این مسابقات حضور دارند .با همکاری مربیان محترم تیمهای تنیس روی میز بانوان ،تنیس روی میز آقایان ،کاراته ، کونگ فو،جودو وکشتی در این دوره از مسابقات شرکت دارند که برای تمامی انها ارزوی […]

بااستعانت از خداوند متعال دومین المپیاد کرمانیان در حال برگزاری می باشد لذا ورزشکاران تیمهای مختلف ورزشی این شهرستان نیز در این مسابقات حضور دارند .با همکاری مربیان محترم تیمهای تنیس روی میز بانوان ،تنیس روی میز آقایان ،کاراته ، کونگ فو،جودو وکشتی در این دوره از مسابقات شرکت دارند که برای تمامی انها ارزوی موفقیت وبهروزی را داریم.

بنده لازم میدانم از زحمات فرماندار محترم ومعاون سیاسی وامنیتی ایشان وشهردار محترم ،ریاست محترم اداره اموزش وپرورش وکارشناس محترم تربیت بدنی وبهداشت آن اداره وکلیه مربیان وسرپرستان و ورزشکاران که ما را در اعزام ورزشکاران یاری نمودند  کمال تشکر راداشته باشم.

۶۱۲۷۷۲۹۱۳۶۶۶۸۷۴۷۷۰۹۹ ۹۱۴۶۴۷۲۶۶۰۵۳۸۱۸۳۴۰۹۲