روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان استعفاداد. علیرضاسیف الهی که حدود۵سال است به صورت افتخاری در اداره ورزش وجوانان در حوزه روابط عمومی مشغول بودواخبار و رویدادهای ورزشی را به سمع و نظر مردم شریف کوهبنان می رسانداستعفاداد. او ضمن تشکرازمهران کارگر رئیس اداره ورزش وجوانان گفت:انشاالله به زودی فردی شایسته تر ولایقتر […]

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان استعفاداد.

علیرضاسیف الهی که حدود۵سال است به صورت افتخاری در اداره ورزش وجوانان در حوزه روابط عمومی مشغول بودواخبار و رویدادهای ورزشی را به سمع و نظر مردم شریف کوهبنان می رسانداستعفاداد.

او ضمن تشکرازمهران کارگر رئیس اداره ورزش وجوانان گفت:انشاالله به زودی فردی شایسته تر ولایقتر از بنده دراین حوزه مشغول گردد تا زحمات تمام مربیان و ورزشکاران به سمع و نظر مردم شریف شهرستان برسد.

درپایان سیف الهی از تمام مسئولین هیات های ورزشی شهرستان هم تشکر و قدردانی کرد و گفت ان شاءالله به فضل الهی و پشتکار تمام هیئت های ورزشی روزهای درخشانی در پیش روی حوزه ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان باشد.

استعفا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

استعفا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

@kouhbananvarzeshsalamat

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان