ارزیابی ساختار قامتی ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. از زحمات خانم دکتر شفیع زاده و سرکارخانم غفران شوکت تشکر و سپاسگزاری به عمل می آید. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

ارزیابی ساختار قامتی ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. از زحمات خانم دکتر شفیع زاده و سرکارخانم غفران شوکت تشکر و سپاسگزاری به عمل می آید.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان