به همت هیئت جودو شهرستان و مربی این رشته اقای محمدجواد اکبری ورزش کاران جودوکار شهرستان کوهبنان یک روز شاد و به یاد ماندنی را در امام زاده زیدبن علی دهستان خرمدشت گذراندند. ورزشکاران در این اردوی تفریحی و زیارتی ابتدا با حضوربر قبور شهدا یک بار دیگر با شهدا تجدید میثاق نمودند و پس […]

به همت هیئت جودو شهرستان و مربی این رشته اقای محمدجواد اکبری ورزش کاران جودوکار شهرستان کوهبنان یک روز شاد و به یاد ماندنی را در امام زاده زیدبن علی دهستان خرمدشت گذراندند.

ورزشکاران در این اردوی تفریحی و زیارتی ابتدا با حضوربر قبور شهدا یک بار دیگر با شهدا تجدید میثاق نمودند و پس از ان با برگزاری مسابقات ورزشی و صرف نهار این روز را در ابتدای سال ۹۴ درخاطرات خود ثبت کردند.

DSC05523 DSC05500 DSC05498 DSC05517 DSC05503