?اردوی تفریحی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و غنی سازی اوقات فراغت به پارک آبی رفسنجان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?اردوی تفریحی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و غنی سازی اوقات فراغت به پارک آبی رفسنجان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان