در ادامه مسابقات مینی فوتبال شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته دولت (یادواره شهیدان رجایی و باهنر) که در زمین چمن مصنوعی تختی شهرستان کوهبنان برگزار می گردد این نتایج بدست آمد… در اولین دیدار تیم شهدای معدن اصلی ۳بر۲ تیم دندانپزشکی رنجبر راشکست داد و در دومین دیدار تیم اداره برق و آموزش و پرورش […]

در ادامه مسابقات مینی فوتبال شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته دولت (یادواره شهیدان رجایی و باهنر) که در زمین چمن مصنوعی تختی شهرستان کوهبنان برگزار می گردد این نتایج بدست آمد… در اولین دیدار تیم شهدای معدن اصلی ۳بر۲ تیم دندانپزشکی رنجبر راشکست داد و در دومین دیدار تیم اداره برق و آموزش و پرورش به تساوی ۳بر۳رسیدند این مسابقات به همت انجمن پیشکسوتان فوتبال شهرستان کوهبنان و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برگزار می گردد ✅نجمن پیشکسوتان فوتبال شهرستان کوهبنان ✅