در ادامه مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته معلم و سالروز حماسه آزادی خرمشهر برگزار می گردد تیم فوتسال شهدای هشونی موفق شد با نتیجه ۱۵بر۳ تیم فوتسال اصناف را با شکست بدرقه کند قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و علیرضا سیف الهی بود✅روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ✅ در […]

در ادامه مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته معلم و سالروز حماسه آزادی خرمشهر برگزار می گردد تیم فوتسال شهدای هشونی موفق شد با نتیجه ۱۵بر۳ تیم فوتسال اصناف را با شکست بدرقه کند قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و علیرضا سیف الهی بود✅روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ✅

در ادامه مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته معلم و سالروز حماسه آزادی خرمشهر برگزار می گردد تیم فوتسال اصناف در دیداری سخت و نفس گیر موفق شد تیم فوتسال ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان را بانتیجه ۵بر۴ باشکست بدرقه کند قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و علیرضا جدیدی بود. . ✅روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ✅

 

در ادامه مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته معلم و سالروز حماسه آزادی خرمشهر برگزار می گردد تیم فوتسال آموزش و پرورش کوهبنان با نتیجه ۵بر۳ تیم فوتسال شهدای آموزش و پرورش کوهبنان راشکست داد قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و محمد تکاور بود.✅روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ✅

🌹تیم فوتسال شهدای هشونی قهرمان دور رفت مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان شد🌹دور رفت مسابقات فوتسال کارمندان شهرستان کوهبنان که بمناسبت هفته معلم و سالروز حماسه آزادی خرمشهر برگزار می گردد تیم فوتسال شهدای هشونی بانتیجه ۶بر۴مقابل تیم فوتسال شهدای آموزش و پرورش به برتری رسید و قهرمان شد قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و محمد تکاور بود 🌸روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان 🌸