?اداره برق قهرمان مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان شد ♦️مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان جام مرزبانان شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان که با شرکت ۵تیم آغاز شده بود با قهرمانی تیم اداره برق به پایان رسید ?در آخرین روز از این مسابقات دو تیم آموزش وپرورش و اداره صنعت،معدن و […]

?اداره برق قهرمان مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان شد

♦️مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان جام مرزبانان شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان که با شرکت ۵تیم آغاز شده بود با قهرمانی تیم اداره برق به پایان رسید

?در آخرین روز از این مسابقات دو تیم آموزش وپرورش و اداره صنعت،معدن و تجارت به مصاف هم رفتند که درپایان تیم آموزش وپرورش توانست بانتیجه ۱بر صفر پیروز میدان شود تا با این پیروزی تیم صنعت و معدن و تجارت از قهرمانی باز مانده وتیم اداره برق با تفاضل گل بهتر مقام اول این مسابقات رااز آن خود کند

✔️ بدین ترتیب تیم های اداره صنعت و معدن و تجارت مقام دوم وتیم آموزش و پرورش مقام سوم این مسابقات را بدست آوردند

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان