📌اجرای طرح ممیزی هیات فوتبال استان کرمان در هیات فوتبال شهرستان کوهبنان این برنامه صبح امروز با حضور آقایان تاج الدینی، گدری و صنعتی از هیات فوتبال استان کرمان جهت تدوین الزامات و ساختار در هیات فوتبال شهرستان کوهبنان برگزار شد. در این جلسه آقای تاج الدینی ضمن تشریح طرح ممیزی بر اجرای هرچه سریعتر […]

📌اجرای طرح ممیزی هیات فوتبال استان کرمان در هیات فوتبال شهرستان کوهبنان

این برنامه صبح امروز با حضور آقایان تاج الدینی، گدری و صنعتی از هیات فوتبال استان کرمان جهت تدوین الزامات و ساختار در هیات فوتبال شهرستان کوهبنان برگزار شد.

در این جلسه آقای تاج الدینی ضمن تشریح طرح ممیزی بر اجرای هرچه سریعتر این برنامه و پیگیری تدوین اساسنامه هیئت تاکیدکرد.

تاج الدینی و همراهان درپایان از سالن رهبری به عنوان سالن استاندارد مسابقات بازدید نمودند.

((روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت فوتبال