اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی – شهرستان کوهبنان ( دهستان جور ) ۱۴ دیماه ۹۹ ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان  

اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی – شهرستان کوهبنان ( دهستان جور ) ۱۴ دیماه ۹۹ ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان