اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان – روستای ده خواجه ( ۹۹/۱۰/۲۰) ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان  

اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان – روستای ده خواجه ( ۹۹/۱۰/۲۰) ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی