مکان: آکادمی تنیس روی میز خیابان شریعتی جنب راهنمایی رانندگی (دبیرستان الزهراء قدیم ) زمان: شنبه – یکشنبه –پنج شنبه ساعت ۹ صبح تلفن تماس مربی: ۰۹۱۳۷۱۳۱۶۲۶- شفیعی

مکان: آکادمی تنیس روی میز خیابان شریعتی جنب راهنمایی رانندگی (دبیرستان الزهراء قدیم )
زمان: شنبه – یکشنبه –پنج شنبه
ساعت ۹ صبح
تلفن تماس مربی: ۰۹۱۳۷۱۳۱۶۲۶- شفیعی

preview