آموزش وپرورش پیروز اولین مسابقه فوتسال ( جام جان فدا) شد. مسابقات فوتسال کارمندان (جام جان فدا) به مناسبت سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دهه مقاومت با مسابقه بین تیم فوتسال آموزش وپرورش و شرکت گاز آغاز شد و دراولین مسابقه تیم آموزش وپرورش موفق به پیروزی برابر شرکت گاز شد […]

آموزش وپرورش پیروز اولین مسابقه فوتسال ( جام جان فدا) شد.
مسابقات فوتسال کارمندان (جام جان فدا) به مناسبت سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دهه مقاومت با مسابقه بین تیم فوتسال آموزش وپرورش و شرکت گاز آغاز شد و دراولین مسابقه تیم آموزش وپرورش موفق به پیروزی برابر شرکت گاز شد .

✅ ستاد مردمی سومین سالگرد شهادت سردار دلها ( کمیته ورزش وجوانان ) شهرستان کوهبنان