آموزش اسکیت ازمبتدی تاسرعت زیر نظر مجرب ترین مربی خانم ازاستان ۱۵جلسه به صورت تضمینی ۹۰هزارتومان ۱۵درصد تخفیف ویژه برای ارگان های دولتی جهت اطلاعات بیشتر باشماره۰۹۱۳۶۱۵۶۲۴۱ویا اداره ورزش مراجعه نمایید برگزاری کلاسهای اسکیت رولبال برای سنین بالای۱۵سال زیر نظر مجرب ترین مربی خانم ومربی آقا ازاستان ۱۲جلسه۱۲۰هزار تومان ۱۵درصد تخفیف برای ارگان های دولتی […]

آموزش اسکیت ازمبتدی تاسرعت
زیر نظر مجرب ترین مربی خانم ازاستان
۱۵جلسه به صورت تضمینی ۹۰هزارتومان
۱۵درصد تخفیف ویژه برای ارگان های دولتی
جهت اطلاعات بیشتر باشماره۰۹۱۳۶۱۵۶۲۴۱ویا اداره ورزش مراجعه نمایید

برگزاری کلاسهای اسکیت رولبال برای سنین بالای۱۵سال
زیر نظر مجرب ترین مربی خانم ومربی آقا ازاستان
۱۲جلسه۱۲۰هزار تومان
۱۵درصد تخفیف برای ارگان های دولتی وبسیجیان
جهت ثبتنام باشماره۰۹۱۳۶۱۵۶۲۴۱ویااداره ورزش مراجعه نمایید