آغاز کلاس های اموزشی بدمینتون بانوان شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی رهبری روز های فرد ساعت ۱۵تا ۱۶ :۳۰ (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

آغاز کلاس های اموزشی بدمینتون بانوان شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی رهبری روز های فرد ساعت ۱۵تا ۱۶ :۳۰ (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت بدمینتون