مسابقات فوتسال لیگ دانش آموزی شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی رهبری آغاز شد. در این مسابقات ۱۷ تیم با هم رقابت می کنند. در اولین روز این مسابقات ۱۲ تیم با هم روبه رو شدند و نتایج زیر به دست آمد. مقطع ابتدایی دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۳) دبستان شهید توکلی جور […]

مسابقات فوتسال لیگ دانش آموزی شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی رهبری آغاز شد. در این مسابقات ۱۷ تیم با هم رقابت می کنند. در اولین روز این مسابقات ۱۲ تیم با هم روبه رو شدند و نتایج زیر به دست آمد.

مقطع ابتدایی

دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۳)

دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۶)

دبستان فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی (۵)

دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی  (۲)

دبستان فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۲)

دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخار زاده (۲)

مقطع متوسطه اول

دبیرستان شهید رجایی نماینده شهید ورزشکار یوسف زاده (۱۰)

دبیرستان شهید غفاری خرمدشت نماینده شهید ورزشکار جعفری (۰)

دبیرستان امیرکبیر نماینده شهید ورزشکار قربانی (۰)

دبیرستان آزادگان نماینده شهید ورزشکار شبان (۲)

دبیرستان ابوذر نماینده شهید ورزشکار فتاحی (۲)

دبیرستان شهید مدرس نماینده شهید ورزشکار خالداری (۱۴)

قضاوت این دیدار ها آقایان محمد تکاور،مجیدرضوانی،علیرضا سبف الهی و علیرضا جدیدی برعهده داشتند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان