?آغاز تمرینات تیم فوتسال نوجوانان فیض آباد زیر نظر مربی تیم منتخب شهرستان کوهبنان ♦️تیم فوتسال نوجوانان فیض آباد تمرینات خودرازیر نظر آقای محمد مهدی اسماعیلی مربی تیم منتخب شهرستان کوهبنان در روزهای چهارشنبه وجمعه در سالن ورزشی مقام معظم رهبری برگزار میکند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?آغاز تمرینات تیم فوتسال نوجوانان فیض آباد زیر نظر مربی تیم منتخب شهرستان کوهبنان

♦️تیم فوتسال نوجوانان فیض آباد
تمرینات خودرازیر نظر آقای محمد مهدی اسماعیلی مربی تیم منتخب شهرستان کوهبنان در روزهای چهارشنبه وجمعه در سالن ورزشی مقام معظم رهبری برگزار میکند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان