?آزمون ایفرد وسنجش آمادگی جسمانی کارکنان شرکت گاز شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?آزمون ایفرد وسنجش آمادگی جسمانی کارکنان شرکت گاز شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان