?آخرین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان برگزار شد دوازدهمین وآخرین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درسال ۹۷ با موضوع برنامه ریزی هفته جوان در سالن کنفرانس فرمانداری با حضور مهندس سالاری فرماندار و منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان و روسای ادارات شهرستان برگزار گردید ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان […]

?آخرین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان برگزار شد

دوازدهمین وآخرین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درسال ۹۷ با موضوع برنامه ریزی هفته جوان در سالن کنفرانس فرمانداری با حضور مهندس سالاری فرماندار و منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان و روسای ادارات شهرستان برگزار گردید

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان